Asociace psychologů sportu je pro roky 2017—2019 členem FEPSAC

(European Federation of Sport Psychology)

logo FEPSAC

Portál Asociace psychologie sportu ČR (APS)

APS je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii sportu. Smyslem existence APS je všestranný rozvoj psychologie sportu jako aplikované psychologické vědní discipliny.

Členové APS nabízí konkrétní služby v oblastech:

 • psychologické intervence na různých úrovních
 • psychodiagnostiky
 • konzultace
 • zpracování posudků
 • lektorská činnost a realizace seminářů
 • věda a výzkum
 • publikace

APS pořádá každý rok také mezinárodní konferenci s názvem PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI, které se účastní nejen odborníci ze zahraničí, ale také přední čeští trenéři a sportovci, např. Petr Koukal, Petra Kvitová , Ondřej Rybář aj.

V jednotlivých sekcích obdržíte veškeré informace týkající se vybraných oblastí sportovní psychologie.
Veškeré aktuality, materiály a diskuse k psychologii sportu hledejte také na našem Facebookovém profilu

ÚKOLY APS

 • APS napomáhá rozvoji vědy, praxe a vzdělávání v oblasti psychologie sportu. Za tímto účelem pořádá přednášky, semináře, konference apod.
 • APS podporuje publikační činnost, spolupracuje se specializovanými periodiky a vydává své materiály.
 • APS je členem UPA (Unie psychologických asociací) a ČMPS (Českomoravská psychologická společnost).
 • APS spolupracuje s FEPSAC (European Federation of Sport Psychology) a je jejím členem, ISSP (International Society of Sport Psychology) a případně dalšími obdobně zaměřenými profesními asociacemi.
 • APS na požádání posuzuje odbornou kompetenci expertů oboru a přiměřenost užívaných diagnostických a intervenčních technik.


APS V PRAXI

 • Ambulantní poradenská činnost
 • Spolupráce se sportovcem, týmem, trenérem
 • Vzájemná spolupráce s lékaři realizačních týmů a sportovně orientovanými zdravotnickými pracovišti - prostřednictvím Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace v ÚVN (www.czzsr.cz)
 • Pomoc a podpora rodičům u mladých sportovců

 

Kontakt

Kontaktní adresa:

třída Míru 117

Olomouc

779 00

email: michal.safar@upol.cz

Asociace psychologie sportu, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Design, code: Mgr. Jiří Veverka | Administrace